Lansarea proiectului “MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”  

În data de 29 mai 2014, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, împreună cu partenerii săi – Academia Română Filiala Iași, Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române, și Universitatea Lucian Blaga, Sibiu a lansat proiectul MINERVACooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală.

Proiectul se adresează unui număr de 160 de doctoranzi și cercetători postdoctorali – in regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și București-Ilfov – care vor beneficia de burse de sprijinire a activității de cercetare, oportunități de mobilitate internațională, pregătire în managementul cercetării, și acces la rețeaua internațională a proiectului.

“Principalii indicatori formulați în proiect sunt acordarea de sprijin financiar pentru persoanele din grupul țintă, 200 de lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, 200 de lucrări prezentate la conferințe de interes științific, obținerea a 50 de titluri de doctor, stagii de mobilitate internațională și organizarea a două școli de vară”, a declarat Ramona Apetroaiei, expert în echipa de management a proiectului.

Managerul de proiect – Leonard Orban – a subliniat faptul că, pe lângă atingerea rezultatelor asumate, proiectul își propune standarde de calitate înalte în ceea ce privește lucrările publicate și prezentate, accentuând nevoia de racordare la tendințe actuale în domeniul cercetării și la realitățile mediului de afaceri.

Prima etapă a proiectului presupune selectarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și București-Ilfov – 120 de doctoranzi și 40 de cercetători postddoctorat, din domeniul științelor socio-economice și umaniste. Cuantumul burselor este un sprijin real și consistent pentru activitatea beneficiarilor, respectiv 1800 de lei pe lună pentru doctoranzi și 3700 de lei pe lună pentru cercetătorii postdoctorat.

Un următor pas în implementare este contractarea bursierilor de pe proiect și monitorizarea activității desfășurate: lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, lucrări prezentate la conferințe de interes științific și rapoarte de cercetare, asumate contractual. În plus aceștia sunt încurajați să participe la stagii de mobilitate internațională, finanțate adițional (4200 lei /lună), precum și la conferințe internaționale în spațiul UE (în valoare de 4500 lei/ conferință).

Proiectul MINERVACooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală vine ca o continuare firească la proiectele anterior implementate de Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, “fiind depus în luna august 2013 și selectat pentru finanțare în luna martie 2014, și obținând cel mai mare punctaj dintr-un total de 44 proiecte depuse la nivel național. În concordanță cu obiectivele strategice ale sistemului Cercetare – Dezvoltare – Inovare din România, proiectul MINERVA contribuie la realizarea dezideratelor de performanță.” , a adăugat acad. Emil Burzo, președintele Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

 


parteneri

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României