Finalizarea primei școli de vară organizate la nivelul proiectului

”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”

  

Proiectul ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” implementat de Academia Română – Filiala Cluj în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sprijină un grup țintă alcătuit din 130 doctoranzi și 40 cercetători post-doctorat prin burse lunare, suplimente pentru stagii de mobilitate, mentorat si tutorat științific, sprijin financiar pentru participări la conferințe internaționale și diversificarea  formelor de pregătire în cercetare.

În luna mai, ca parte a activității de diversificare a formelor de pregătire, solicitantul Academia Română Filiala Cluj a derulat prima școală de vară tematică – centrată pe istorie antică și medievală, pentru 44 de bursieri beneficiari ai proiectului însoțiți și coordonați de experții științifici .

Școala de vară a fost găzduită de centrul de turism ecvestru ”Dracula Daneș” și s-a desfășurat în perioada 17-21 mai 2015 conform programului elaborat de experții din cadrul proiectului. Au fost încurajate echipele mixte de cercetare (doctoranzi – cercetători post-doctorat) și au fost incluse în activitățile interactive prezentări ale proiectelor de cercetare ale fiecărui bursier participant în școala de vară, integrând dezbaterile de pe marginea acestora în atelierele tematice și cronologice din fiecare zi.

Prelegerile susținute de experții științifici au urmărit structura timp-spațiu-oameni congruentă cu atelierele zilnice și cu temele de cercetare ale participanților.

Fiecare zi din programul școlii de vară a inclus câte o cercetare de teren în proximitatea locației de desfășurare: Saschiz – Viscri, Mălâncrav– Biertan, Sighişoara.

Ca rezultate, în cadrul primei școli de vară organizate în cadrul proiectului ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”, au fost susținute 89 de prezentări, coordonate în cadrul a 6 workshopuri, 3 prelegeri interactive și 3 cercetări de teren.

Proiectul ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 și va include o a doua școală de vară care va fi organizată la finele lunii iulie, temele centrale fiind axate pe Epoca modernă și contemporană.

Expert comunicare,

Elisabeta Canja

 

Expert progres tehnic,

Andrei Pop

 

 www.minerva-posdru.ro

acadro.cluj.minerva@gmail.com

0725.522.129


parteneri

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României