Finalizarea școlii de vară organizate la Păltiniș

”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”

  Proiectul ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” implementat de Academia Română – Filiala Cluj în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sprijină un grup țintă alcătuit din 130 doctoranzi și 40 cercetători post-doctorat prin burse lunare, suplimente pentru stagii de mobilitate, mentorat si tutorat științific, sprijin financiar pentru participări la conferințe internaționale și diversificarea  formelor de pregătire în cercetare. În luna iulie, ca parte a activității de diversificare a formelor de pregătire, solicitantul Academia Română Filiala Cluj a derulat a doua școală de vară tematică – centrată pe Epoca modernă și contemporană,  pentru 44  de  bursieri  beneficiari  ai  proiectului  însoțiți  și  coordonați  de  experții științifici . Școala de vară a fost găzduită de centrul de turism Hohe Rinne situat în Păltiniș, județul Sibiu și s-a desfășurat în perioada 20-24 iulie 2015 conform programului elaborat de experții din cadrul proiectului. Au fost încurajate echipele mixte de cercetare (doctoranzi – cercetători post-doctorat) și au fost incluse în activitățile interactive prezentări ale proiectelor de cercetare ale fiecărui bursier participant în școala de vară, integrând dezbaterile de pe marginea acestora în atelierele tematice și cronologice din fiecare zi. Fiecare zi din programul școlii de vară a inclus câte o cercetare de teren în proximitatea locației de desfășurare: Casa memorială Constantin Noica din Păltiniș, Valea Hârtibaciului, Cisnădie și Cisnădioara. Ca rezultate, în cadrul primei școli de vară organizate în cadrul proiectului ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală”, au fost susținute 44 de prezentări, coordonate în cadrul a 6 workshopuri, 4 prelegeri interactive, 3 sesiuni de dezbateri și 3 cercetări de teren. Proiectul ”Minerva – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” se implementează în perioada aprilie 2014-octombrie 2015.

 

Expert progres tehnic,

Andrei Pop

 

Expert comunicare,

Elisabeta Canja

Website: www.minerva-posdru.ro ,  E-mail: acadro.cluj.minerva@gmail.com, Telefon: 0725.522.129


parteneri

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României